Karaoke: Trúc Hồ

Yêu Nhau Nên Xa Nhau – Đan Nguyên

Hẹn em trong đêm mưa nhưng em giận em không đến Chờ em trong đêm mưa nhưng em buồn chẳng trả lời anh Hồn trôi tron...