Karaoke: Trần Tiến

Giấc Mơ Chapi – Y Moan

107 Lượt xem

Giấc Mơ Chapi – Y Moan

Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau Họ đã sống không mùa đông, không mùa...

Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu (Remix) – Hồ Việt Trung

230 Lượt xem

Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu (Remix) – Hồ Việt Trung

1. Bằng lòng đi em về với quê anh Một cù lao xanh một dòng sông xanh Bằng lòng đi anh về với quê em Một vườn cây x...

Tùy Hứng Lý Qua Cầu –  Nhạc Sống Organ

700 Lượt xem

Tùy Hứng Lý Qua Cầu – Nhạc Sống Organ

Bằng lòng đi em về với quê anh Một cù lao xanh một dòng sông xanh Một vườn cây xanh hoa trái đưa hương Thuyền a...

Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu (Remix) – Dương Ngọc Thái ft Triệu Ái Vy

531 Lượt xem

Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu (Remix) – Dương Ngọc Thái ft Triệu Ái Vy

Bằng lòng đi em về với quê anh Một cù lao xanh một dòng sông xanh Môt vườn cây xanh hoa trái đơm hương Thuyền ai q...