Karaoke: Trần Quý

Liên Khúc Thất Tình – Phước Lộc

Đang lúc nửa đêm tôi đánh mất người yêu Có ai tìm thấy nhớ xin mang trả dùm Người ấy của tôi thường hay đón mộng...