Karaoke: Trần Lê Nguyễn

Một Lần Thôi (Remix) – Quang Hà

Ngước mặt nhìn đời một lần thôi, tôi muốn ngước mặt nhìn đời Nhìn xem những bon chen, nhìn xem những phận hèn Giàu ...

loading...