Karaoke: Trần Hoàn

Thăm Bến Nhà Rồng – Thái Bảo

459 Lượt xem

Thăm Bến Nhà Rồng – Thái Bảo

Ai về Thủ Thiêm, ai qua Bến Nghé Ai xuôi ai ngược, nhớ ghé Bến Nhà Rồng Chiều về khói tỏa trên sông Lặng nghe câu ...