Karaoke: Tiến Lực

Dương Cầm Đêm – Tiến Lực

Một mình bên dương cầm đêm Nhớ em anh không sao ngủ được Hỏi lòng tại sao, hay anh quá yêu em Có lẽ em yêu giờ này...