Karaoke: Thủy Tiên

Muộn Màng – Thủy Tiên

Lặng im em đếm trên từng bước chân âm thầm Và nghe cơn gió nào vừa thoáng qua rất lạnh Tưởng như anh vẫn còn ở nơ...