Karaoke: Thượng Ngàn

Người Tình Không Đến – Lưu Ánh Loan

Tôi quen biết anh giữa một đêm thật tình cờ Sân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơi Tình chưa thành lời vì ...

Người Tình Không Đến – Như Quỳnh

Tôi quen biết anh giữa một đêm thật tình cờ Sân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơi Tình chưa thành lời vì ...

loading...