Karaoke: thơ Xuân Kỳ

Ngại Ngùng – Quang Lê

Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói Em đã biết xa lâu thì nhớ, lần lựa chi mắc cỡ Ôi nụ cười mắt l...

loading...