Karaoke: Thiệu Kỳ Anh

Chỉ Là Phù Du – Như Quỳnh

Mọi người trên thế gian đây Giàu sang mới đó nhưng rồi chẳng còn lại chi Cuộc đời là bể dâu tựa như nước cuốn qua c...

loading...