Karaoke: Quốc An

Mẹ Tôi – Đan Trường

Mưa về trên khu phố khuya sao não nề Thân mẹ tôi đã ướt đẫm vì đường dài Thương mẹ tôi hi sinh suốt cả cuộc đời Mo...

Cây Đàn Sinh Viên (Remix) – Vũ Quốc Nhật

Thời sinh viên có cây đàn ghi-ta Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha Cất vang c...