Karaoke: Quốc An

Cây Đàn Sinh Viên (Remix) – Vũ Quốc Nhật

167 Lượt xem

Cây Đàn Sinh Viên (Remix) – Vũ Quốc Nhật

Thời sinh viên có cây đàn ghi-ta Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha Cất vang c...