Karaoke: Phương Uyên

Đêm Tình Nhân – Bích Phương Ft Quốc Minh

Hai tâm hồn quyện nhau đã thành một Rồi cùng bay cao đến chân trời Tình yêu đôi ta tuyệt vời Tựa vì sao thật lấp l...

Mẹ Yêu – Khánh Phương

Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc Mẹ ru con yêu thương con tha thiết Mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no ...

Mẹ Yêu – 3 Con Mèo

Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc Mẹ ru con yêu thương con tha thiết Mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no ...

Mẹ Yêu (Remix) – Châu Khải Phong

Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc Mẹ ru con yêu thương con tha thiết Mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no ...