Karaoke: Phạm Thế Mỹ

Thuyền Hoa – Thu Hiền

55 Lượt xem

Thuyền Hoa – Thu Hiền

1. Thuyền em đi trên sông trăng sáng Cưới nhau về ta rước hội vui Trên sông dài thuyền hoa giăng Bao cô nàng miệng...