Karaoke: Phạm Minh Tuấn

Đường Tàu Mùa Xuân

44 Lượt xem

Đường Tàu Mùa Xuân

Năm xưa anh phá núi em mở đường Trên đỉnh Trường Sơn đồi núi trập trùng Năm nay cũng những bàn tay lấp hố bom xây c...