Karaoke: Phạm Hải Âu

Cảm Thấy Cách Xa – Quốc Thiên

Đứng dưới góc phố Để lắng tai nghe tiếng saxo Xen vào mỗi câu ca thật buồn Giữ những ấm áp Đang tỏa ra trong cốc ...

loading...