Karaoke: Phạm Bá Đức

Con Đường Tôi Đi – Thu Thủy

Bỏ lại sau lưng ngày buồn đã qua Bước chân của tôi nay nhẹ nhàng hơn Để đi đến nơi con đường đầy ánh sáng với những...

loading...