Karaoke: NNQ

Nỗi Đau Ngọt Ngào – Minh Tuyết

Giờ đây em mất những phút vô tư thuở nào Từ khi anh đến mang những yêu thương nồng trao Để khi em biết đã cách xa a...