Karaoke: Nhất Sinh

Chim Sáo Ngày Xưa – Quang Lê

Ngày xưa em như chim sáo, sống vô tư hay mộng mơ nhiều Nhìn em đi qua cuối xóm, làn tóc mây bay má ửng hồng Chiều...

Chim Sáo Ngày Xưa (Remix) – Lương Gia Huy

Ngày xưa em như chim sáo, sống vô tư hay mộng mơ nhiều Nhìn em đi qua cuối xóm, làn tóc mây bay má ửng hồng Chiều ...

loading...