Karaoke: Nhạc Ngoại

Chiếc Lá Mùa Đông (Remix) – Như Ý

Mùa đông trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn Anh hỡi nếu mộng đẹp có...

loading...