Karaoke: Nguyễn Văn Nam

Cõi Nhớ – Quang Lê

Anh đứng bên giòng sông Nhìn cuộc đời ngụp lặn Mơ em là con nước Đưa anh đến cội nguồn Em đến bên đời anh ...

loading...