Karaoke: Nguyễn Tài Tuệ

Tiếng Hát Giữa Rừng Pác Bó

1. Trông vời lưng núi Khuổi Nậm rì rào núi cao tầng mây Chiều nay tiếng ai đang "lượn" về trên đèo Kể rằng người v...

loading...