Karaoke: Nguyễn Phúc Thiện

Như Vậy Mãi Thôi – Noo Phước Thịnh

Đoạn đường dài đã bước qua chợt nhìn lại cũng khác xa Mình cùng đi qua bao năm tháng thăng trầm câu ca với dương cầm...

loading...