Karaoke: Nguyễn Mạnh hoàng

Nước Mắt Anh Rơi Trò Chơi Kết Thúc – Kim Quang Hải

201 Lượt xem

Nước Mắt Anh Rơi Trò Chơi Kết Thúc – Kim Quang Hải

Giọt nước mắt anh đã rơi Trò chơi đã kết thúc rồi Thôi em đi đi em Em đi cùng người ấy Từ nay ta bỏ mặc nhau Anh...