Karaoke: Nguyễn Hữu Thành

Nỗi Lòng Người Con Gái – Phạm Trưởng

Trong tình yêu ai ai cũng có tình đầu Cuộc tình đậm sâu hay chỉ là tình trông xa Rồi bỗng một ngày không may rẽ hai...

loading...