Karaoke: Nguyễn Hiền

Chuyện Đêm Mưa – Quang Lê

Ngoài trời không sao thưa Đường lầy ướt ngõ tối Mưa khuya về hiu hắt len vào hồn Chuyện đời quên đi thôi Dĩ vãng ...

loading...