Karaoke: Ngân Trang

Mất Nhau Rồi – Cẩm Ly (Tone Nam)

Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi Em nói ra đi trắng đen một lời Có gì mà ngại em ơi có gì mà đành gian dối A...