Karaoke: Lý Quang Diệu

Mưa Bong Bóng – Trường Vũ

Mưa ngày xưa rơi trên đường phố Mưa vô tình làm ướt áo em Mưa ngày xưa từng cơn mưa không dứt Mưa vô tình cho mì...

Mưa Bong Bóng – Quang Lê

Mưa ngày xưa, rơi trên đường phố Mưa vô tình, làm ướt áo em Mưa ngày xưa, từng cơn mưa không dứt Mưa vô tình, c...

loading...