Karaoke: Lương Bằng Quang

Em Không Là Duy Nhất – Tóc Tiên

Từ lâu em cũng đã nhận ra Với anh em không là duy nhất Nếu em mãi im lặng Kết cuộc ta sẽ ra sao? Thì anh vẫ...

Nỗi Đau Ngự Trị (Remix) – Tone Nam

Nhiều lần em cố nhìn vào mắt anh Long lanh hờn ghen dấu kín Dù em đã cố nắm tay níu anh Mong manh tình yêu chẳng t...

Đừng Nhìn Lại – Phạm Anh Khoa

Đừng nhìn lại sau lưng Nên cố đi nơi đâu thật xa Đến những nơi ta chưa bao giờ cùng người mình yêu rong chơi chốn n...