Karaoke: Lê Minh Kha

Hai Lối Đi – Lý Hải

Mình chia tay chẳng lỗi riêng ai Tình yêu không là những giấc chiêm bao Và không như mơ ước, mà đôi ta hằng mong mu...