Karaoke: Lê Kim Khánh

Cơn Mê Tình Ái – Trường Vũ

Đã hơn một lần có người bảo tôi bước vào yêu là khổ Nào hiểu gì đâu cơn mê tình ái tìm về khó mà nguôi Vào thời gia...

Cơn Mê Tình Ái – Lê Sang

Đã hơn một lần có người bảo tôi bước vào yêu là khổ Nào hiểu vì đâu cơn mê tình ái tìm về khó mà hay Vào thời gian ...

loading...