Karaoke: Lê Giang

Ra Giêng Anh Cưới Em (Remix) – Trường Sơn & Kim Thư

336 Lượt xem

Ra Giêng Anh Cưới Em (Remix) – Trường Sơn & Kim Thư

Ngộ kỳ thời con kiến mới leo dây Nam mô di bố phù Hữu duyên mà thiên lý ngộ Nam mô di bố phù Gặp mặt nhau đây...