Karaoke: Lại Hoàng Sang

Đã Đến Lúc Anh Phải Nói (Remix) – Châu Khải Phong

Dù biết trước sẽ tan vỡ Vậy mà sao anh vẫn thầm mơ Tại sao em yêu anh không thật lòng Để tình ta giờ này hoá hư kh...