Karaoke: Khuyết Danh

Tuổi Hồng Thơ Ngây – Đàm Vĩnh Hưng

Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường Ấu thơ đã đi qua rồi Để lại trong tôi những nỗi buồn Nói lên tiếng yêu thầm ...

Như Cõi Hoang Vu – Bảo Khánh ft. Như Quỳnh

Không có em bầu trời như không có nắng Không có em muôn đời mây sẽ ngừng trôi Không có em gió buồn nên ngừng thổi...

loading...