Karaoke: Huỳnh An

Lạnh Trọn Đêm Mưa – Uyên Trang

Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm Mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng Phòng côi lắng tiêu ...

loading...