Karaoke: Hùng Cường

Đêm Trao Kỷ Niệm – Quang Lê

Còn đêm nay ta với mình đi vào tình yêu, Để nhung nhớ đến trăm muôn chiều, Mai mốt này cuộc đời quạnh hiu. Xa...

loading...