Karaoke: Hoàng Tôn

Em Đang Nghĩ Gì – Hoàng Tôn

Trong em giờ đang nghĩ gì Trong em giờ đang nghĩ gì nghĩ gì nghĩ gì Ớ ơ ờ ... Đêm rồi từng đêm một mình anh n...

Em Không Quay Về – Yanbi ft Hoàng Tôn

1. Kể từ khi người đi mùa đông càng rét thêm Cho lòng anh ngày đêm nghĩ đến em Anh vẫn luôn nhớ về Từng lời ta cùn...