Karaoke: Hoàng Thiên Đạt

Anh Quên Mình Đã Chia Tay (Remix) – Lâm Chấn Kiệt

Từng ngày qua anh tự hỏi cớ sao em buồn Chẳng lẽ bên anh em không được hạnh phúc Rồi em đi theo người ta bỏ anh một...

loading...