Karaoke: Hoàng Rapper

Giận Lòng – Đông Nhi

Chiều hôm nay thoáng nghe tin anh Người ta nói anh đang hạnh phúc lắm Thật không anh có vui hơn nhiều cùng ai chố...

Màu Xanh – Baby J Trúc Diễm

Lặng đứng trên đỉnh núi ngàn Nhìn bóng chim trời bay lượn Sải cánh tay ngẩn cao đầu Sự sống,không khí trong lành ...

loading...