Karaoke: Hoàng Nguyên

Ai Lên Xứ Hoa Đào – Quang Lê Ft Mai Thiên Vân

Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi, Nghe hơi giá len vào hồn người chiều xuân mây êm trôi. Thông r...

loading...