Karaoke: Hoàng Đạo

Thất Tình – Trịnh Đình Quang

Anh đã không giữ được nhiều hạnh phúc cho em Nhiều khi giận nhau nước mắt em cứ rơi thật nhiều Anh xin lỗi em hãy t...