Karaoke: Hoa Linh Bảo

Đập Vỡ Cây Đàn – Quang Lê

96 Lượt xem

Đập Vỡ Cây Đàn – Quang Lê

Đập vỡ cây đàn giận đời đập vỡ cây đàn người ơi người ơi! Tình ơi tình ơi! Đập vỡ cây đàn giận đời bạc trắng như ...