Karaoke: Hải Hồ

Thương Nhớ Một Cuộc Tình (Remix) – Long Bá Thích

Ngồi trong đêm khuya vắng, một mình nhớ em Giờ không biết em đang ở phương nào Và lòng em có còn nhớ, nhớ về anh ...

loading...