Karaoke: Hải Đăng

Chia Tay Tuổi Học Trò – Hồ Quang Hiếu

Chia tay nhé những tháng năm học trò Mười hai năm ve kêu như thành lệ Có tiếng ve, suốt một thời không hay Giờ đứn...

loading...