Karaoke: Hải Bột

Vết Nhơ – Tuấn Hưng

Đưa tôi về làm gì? Thương tôi làm chi? Bên tôi được gì? Để rồi bỏ đi. Tôi đã có tội Làm gì để xoá đi? Đến với...

loading...