Karaoke: Giáng Son

Giấc Mơ Trưa – Thùy Chi

Em nằm em nhớ một ngày trong veo một mùa nghiêng nghiêng Cánh đồng xa mờ cánh cò nghiêng cuối trời Em về nơi ấy...

Giấc Mơ Trưa – Thùy Chi

Em nằm em nhớ một ngày trong veo một mùa nghiêng nghiêng Cánh đồng xa mờ cánh cò nghiêng cuối trời Em về nơi ấy, ...

loading...