Karaoke: Giang Hạ

Lời Xàng Xê Của Ngoại – Đan Trường

Ngoại ngồi hát lý xàng xê Lời xàng xê nhớ quê lại về Ngoại buồn hát lý xàng xê Lời xàng xê của người dân quê. T...

Đò Đưa – Đan Trường

Có một con đò già nua, gồng gánh nắng mưa Có một con đò, thầm lo bao chuyện xa đưa Đò đưa, đò đưa, đời đưa đò Đò đ...

loading...