Karaoke: Dzoãn Thanh Tùng

Hà Nội Ngày Trở Về – Quang Dũng

Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ Tôi vội vã trở về Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen Dù chỉ l...

loading...