Karaoke: Dương Vỹ Phúc

Một Lần Mất Niềm Tin Vạn Lần Bất Cần – Lâm Chấn Khang

Giá như anh ngày xưa chưa biết đến em Thì chắc có lẽ giờ anh chẳng khổ đau như vậy Hôm qua em trao bao nhiêu niềm t...

Một Lần Mất Niềm Tin Vạn Lần Bất Cần (Remix) – Lâm Chấn Khang

Giá như anh ngày xưa chưa biết đến em Thì chắc có lẽ giờ anh chẳng khổ đau như vậy Hôm qua em trao bao nhiêu niềm...

Có Không Giữ Mất Đừng Tìm (Remix) – Cảnh Minh

Nếu không muốn giữ cuộc tình này Thì em hãy nói ra đi Vì sao em vô tâm, vì sao em rời xa tôi? Chẳng lẽ em không yê...

Có Không Giữ Mất Đừng Tìm – Cảnh Minh

Nếu không muốn giữ cuộc tình này Thì em hãy nói ra đi Vì sao em vô tâm Vì sao em rời xa tôi Chẳng lẽ em không...

loading...