Karaoke: Dương Thiệu Tước

Đêm Tàn Bến Ngự – Ngọc Hạ

Ai về bến Ngự cho ta nhắn cùng Nhớ chăng non nước Hương Bình Có những ngày xanh, lưu luyến bao tình Vương mối tơ ...

Ơn Nghĩa Sinh Thành

Uống nước nhớ nguồn Làm con phải hiếu Em ơi hãy nhớ năm xưa Những ngày còn thơ Công ai nuôi dưỡng. Công đ...

loading...