Karaoke: Dũng Chinh

Những Đồi Hoa Sim – Trường Vũ

Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim Tím chiều hoang biền biệt Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím Khi còn...

loading...